Fotowoltaika

Celem firmy Energo-Komp jest dobór i wykonanie efektywnego technicznie i ekonomicznie systemu fotowoltaicznego dla gospodarstwa domowego czy firmy. W ramach współpracy zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania na inwestycję.

Etapy współpracy:


1.Wizja lokalna, oceniająca możliwości montażowe.

2. Ocena potencjalnych możliwości wytwórczych i efektywności ekonomicznej instalacji - wykonanie projektu wraz z wizualizacją posadowienia modułów fotowoltaicznych, roczną analizą produkcji energii elektrycznej uwzględniającą m.in. takie aspekty jak: zacienienie bliskie i odległe, posadowienie budynku (instalacji) względem południa, stopień nachylenia dachu, możliwości konstrukcyjne,rodzaju zastosowanych elementów.

3. Dobór optymalnego rozwiązania (przy założeniu dużego uzysku energii i opłacalnego ekonomicznie).
4. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji w celu otrzymania dofinansowania publicznego na instalację.

5.Wykonanie instalacji wraz z pomiarami elektrycznymi.

6. Uruchomienie oraz szkolenie.

7. Zgłoszenie instalacji do odpowiedniego Zakładu Energetycznego.

8. Kompleksowy nadzór serwisowy nad działającą instalacją w celu bieżącej optymalizacji produkcji energii elektrycznej.

Co nas wyróżnia z szeregu firm działających na rynku?


1. Indywidualne podejście dla każdej inwestycji / klienta.

2. Bardzo dobra znajomość branży energetycznej.

3. Bieżące śledzenie rynku i aktualnych rozwiązań.

4. Rzetelna analiza ekonomiczna (realny czas zwrotu poniesionych nakładów przez inwestora).

5. Śledzenie bieżącego stanu prawnego (Ustawa o OZE).

panele fotowoltaiczne Warszawa

PHU Energo-Komp
ul. Twarda 56a/81
00-818 Warszawa

NIP: 714-166-17-18
REGON: 142285136

Punkt serwisowy
ul. Babinicza 17
03-289 Warszawa