FINANSOWANIE FOTOWOLTAIKI - DOTACJE ORAZ KREDYTOWANIE

Usługi


Energo-Komp wspiera klientów przy ubieganiu się o dotacje dla projektów związnych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, w szczególności techniczne, proponujemy rowiązania technologiczne, wspieramy przy poszukiwaniu odpowiednich źródeł wsparcia.

Oferujemy także możliwość kredytowania inwestycji. Dzięki współpracy z instytucjami kredytującymi, zarządzamy całym procesem związanym z formalnościami dotyczącymi pozyskania kredytu dla inwestycji.

 


 

ETAPY WSPÓŁPRACY

Analiza potrzeb


celem tego etapu jest poznanie oczekiwań związanych z rozwojem firmy i określenie ogólnego zakresu projektu OZE

Analiza możliwych źródeł finansowania i oszacowanie szans na uzyskanie dotacji


na bazie informacji przekazanych na etapie analizy potrzeb Energo-Komp wspiera w znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania - wsparcia publicznego i/lub kredytu i wstępnie ocenia szanse na uzyskanie dofinansowania

Uzgodnienie zakresu prac


po pozytywnej ocenie potencjału projektu do uzyskania dofinansowania i/lub kredytu Energo-Komp przekazuje informację o niezbędnych informacjach, dokumentach, wspiera przy ich przygotowaniu

Wsparcie przy złożeniu wniosku o dotację


przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie i/lub kredyt

DOTACJE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W tym obszarze w głównej mierze zwracamy uwagę na dotację na inwestycje w fotowoltaikę. Są one przeznaczone zarówno dla osób fizycznych i firm chcących dzięki swojej instalacji fotowoltaicznej obniżyć rachunki za energię elektryczną jak i dla podmiotów które planują w sposób komercyjny zajmować się wytwarzaniem energii elektrycznej ze słońca i sprzedażą jej do sieci energetycznej.

Konkursy są organizowane w każdym województwie i ich zasady oraz kryteria oceny w każdym regionie mogą się nieco różnić. Poniżej przedstawiamy informacje o konkursie planowanym w województwie lubelskim.

  • Działanie 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
  • dofinansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych
  • koszty kwalifikowalne dotyczące budowy / przebudowy instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • z działania mogą skorzystać MŚP oraz spółki publiczne

panele fotowoltaiczne Warszawa

PHU Energo-Komp
ul. Twarda 56a/81
00-818 Warszawa

NIP: 714-166-17-18
REGON: 142285136